600 millioner tilbringer ungdomstiden sin i krig og konflikt. Bli med og gi dem en stemme.

 

Hva er resolusjon 2250?

I desember 2015 vedtok FNs sikkerhetsråd resolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet. Den skal sørge for at ungdom blir hørt i spørsmål om fred og sikkerhet.

Alle land har forpliktet seg til å gjennomføre resolusjonen. Så langt har ingen land begynt – heller ikke Norge.

Ungdom utgjør ¼ av befolkningen på jorden og rammes mest av verdens konflikter. Hvorfor blir de da ikke hørt?

Opplev Sarah’s Phone

 
 
phone_cropped.png

40% av mennesker i krigsherjede områder er mellom 15 og 30 år.

Dagens ungdomsgruppe er den største noensinne, og utgjør en fjerdedel av verdens befolkning. Store ungdomskull blir vanligvis assosiert med økt risiko for væpnet konflikt. Denne risikoen øker med lave utsikter til utdanning, få jobbmuligheter og manglende mulighet til reell og meningsfull deltakelse.

Samtidig vet vi at sjansen for varig fred øker dersom man inkluderer ungdom i fredsprosesser.

Vi vil gjøre resolusjonen kjent, sette den på dagsorden i Norge og bidra til at den følges opp nasjonalt, regionalt og internasjonalt. Her har Norge sjansen til å ta en ledende rolle. Formalitetene er vedtatt, nå gjenstår den viktigste delen av arbeidet: gjennomføringen. Vi har verktøyene for å få det til, nå gjelder det å bruke dem.

Norge
må gå foran!

Vi ønsker at Norge gjør det vi har sagt at vi skal gjøre. Gjennomfører resolusjonen, og lar ungdom bli hørt i spørsmål som angår dem.

Derfor ønsker vi at Norge:

  1. Sikrer at ungdom får en plass rundt bordet i fredsprosesser der Norge er involvert som tilrettelegger.

  2. Arbeider for at ungt sivilsamfunn skal få økt kunnskap og kapasitet, slik at de kan delta i alle faser av fredsprosesser.

logo-wide.png
Landscape166.png

Om kampanjen

Denne kampanjen er laget av landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

LNU er en paraplyorganisasjon for 97 frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, som sammen har vedtatt at LNU skal jobbe for at ungdom blir inkludert i fredsarbeid og for å sette FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2250 om ungdom, fred og sikkerhet på dagsorden – både her i Norge og i resten av verden.

Ungdom er løsningen for varig fred.