VEDTA UTTALELSEN

Vi har laget forslag til en uttalelse, som kan vedtas i et sentralstyre, landsstyre, landsmøte, representanskapsmøte eller liknende.

Forslaget til uttalelse kan du lese her.